ЦААШ

1. Нааш гэдгийн эсрэг утга, чанагш: цааш бай! (чанагш, хол бай!), цааш бол! (эндээс дэлгэрэнгүй...


2. Товлосон хугацаанаас хойш, дараа: аравдаас цааш (арав хоносны дараагаар), маргаашаас цааш (маргааш өдрөөс хойш), дэлгэрэнгүй...
3. Өөр, бусад: надаас цааш хүнгүй айл (надаас өөр хүнгүй айл), үүнээс цааш юмгүй (үүнээс өөр юмгүй);
4. Үйл үгийн захирах хүсэх төлөвийн ард орж хүч нэмэгдүүлэх, шаргуу шаардах утга илэрхийлнэ: тогловол тоглог цаашаа (тогловол тоглог дэлгэрэнгүй...
цааш бай чанагш, хол бай
цааш бол эндээс холд
цааш болох а. Хол болох; б. Хойшлогдох, сунжрах - Хурал тавнаас цааш болох байх. Яриа
цааш бүү хэл чанагш бүү хэл
цааш хандах~цаашаа хандах

а. Цааш хөдлөх, явах; б. Буруу харах; в. [шилжсэн] Урвах, тэрслэх; г. [шилжсэн] Буруу зам руу орох, буруудах

цааш харах~цаашаа харах

а. Буруу тийш харах; б. [шилжсэн] Буруу зам руу орох, тэрслэх; в. [шилжсэн] Нас барах.

цааш хийх ~цааш нь хийх

а. Нууж далдлах; б. [шилжсэн] Хулгайлах; в. [шилжсэн] Хүний амь насыг бүрэлгэх

цааш нь харуулах а. Чанагш хандуулах; б. [шилжсэн] Хүн, амьтныг алах, хороох - Тэр хоёр талийгч хүн хятадад элэгтэй тул тэднийг цааш нь харуулах явдал сайн ноён ханы зэрэг хүнд ашигтай байжээ. Б.Ринчен. Үүрийн туяа
цааш нааш чанагш нааш
нааш цааш а. Урдуур хойгуур; б. Ийш тийш
цаашаа ч үгүй наашаа ч үгүй гацах
аравдаас цааш арав хоносны дараагаар
маргаашаас цааш маргааш өдрөөс хойш
үүнээс цааш үүнээс хойш
надаас цааш хүнгүй айл надаас өөр хүнгүй айл
үүнээс цааш юмгүй үүнээс өөр юмгүй
тогловол тоглог цаашаа тогловол тоглог яадаг юм
үхэг цаашаа үхвэл үхэг, яавал яаг
хэлбэл хэлэг цаашаа яадаг юм хэлбэл хэлэг
хэлэг цаашаа яршиг түвэг хэлэг
яваад үзэг цаашаа яршиг, явна биз