ЦААШИБА :
/ ургамал /

цаашиба жимс (нэгэн зүйл цэцэг).