ЦААШЛУУЛАХ

1. Улам цааш болгох, холдуулах;


2. Давруулах, дэгсдүүлэх;
3. [шилжсэн] Хүний хэлээгүй, хийгээгүй зүйлийг хэлсэн, хийсэн болгож даажигнах, тоглоом тохуу болгох.