ЦАВ VI:

цав хийх (юмны хийсэн, бүтсэн байдал янз цэвэр үзэмжтэй, зохистой, аятай байх), яв дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (яг таг, илүү дутуугүй, нэн нийцтэй, тохиромжтой), яв цав таарах (яг таг таарах), яв цав нийлэх (яг нийлэх, нэн тохирох), яв цав хийсэн ажилсаг залуу (нэн хэрсүү, ажилсаг залуу).

Ижил үг:

ЦАВ I

ЦАВ II

ЦАВ III

ЦАВ IV

ЦАВ V:

ЦАВ VII