ЦАВ III

Ца-гаар эхэлсэн үгэнд хүч нэмэгдүүлэх сул үг, маш нэн: цав цагаан (маш цагаан), цав цагаан дэлгэрэнгүй... (маш цагаан болгох), цав цайм (юмны өнгө нэн цагаан), цав цагаан гичгэнэ [ургамал] (цас шиг цагаан өнгөтэй нэг зүйл гичгэнэ).

цав цагаан маш цагаан
цав цагаан болгох маш цагаан болгох
цав цайм юмны өнгө нэн цагаан
цав цагаан гичгэнэ цас шиг цагаан өнгөтэй нэг зүйл гичгэнэ
Ижил үг:

ЦАВ I

ЦАВ II

ЦАВ IV

ЦАВ V:

ЦАВ VI:

ЦАВ VII