ЦАВ V:

цав толгод (өргөн налуу суултаар, эмх замбараагүй тархсан толгод, бүлэг толгодын хэлбэр бүхий хотгор дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАВ I

ЦАВ II

ЦАВ III

ЦАВ IV

ЦАВ VI:

ЦАВ VII