ЦАВ I

Лам хуврагийн зоог: цаваас хүртэх (ламын зоогоос хүртэх), цавын зоог (лам хүний дэлгэрэнгүй...

цаваас хүртэх ламын зоогоос хүртэх
цавын зоог лам хүний хоол
үдийн цав үдийн хоол
цагаан цав цагаан хоол
цав жид зоог
цав идээ лам нарын үдийн зоог
цав манз лам хуврагуудын зоог
цав цай лам хуврагуудын хоол унд
цав зоог хүндэтгэлийн идээ
Ижил үг:

ЦАВ II

ЦАВ III

ЦАВ IV

ЦАВ V:

ЦАВ VI:

ЦАВ VII