ЦАВ II

Юманд гарсан ан гав: цав гарах (ан гав гарах), цав суух (ан цав гарах), ан дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (гав цав), гав цав [хоршоо] (юмны хагарч цуурсан хэсэг).

цав гарах ан гав гарах
цав суух ан цав гарах
ан цав гав цав
гав цав юмны хагарч цуурсан хэсэг
Ижил үг:

ЦАВ I

ЦАВ III

ЦАВ IV

ЦАВ V:

ЦАВ VI:

ЦАВ VII