ЦААХНУУР

Цаахна талаар, арай цаагуур: цаахнуур харайх (арай цаахна талаар харайх), цаахнуур дэлгэрэнгүй... (арай холуур явах).