ЦААХАЙ
/ ургамал /

Сэрүүн бүсийн ойд тохиолдох дөч орчим зүйлтэй, монголд зургаан зүйл тархсан, модны холтос, хөвд ургамлын үлдэгдэл, хад дэлгэрэнгүй...