ЦААТАН

Хөвч ой тайгад, цаа бугыг маллан амьдардаг, Тува угсааны монголжсон ойн соёд урианхайчууд: цаатан айл дэлгэрэнгүй...

цаатан айл цаа буга малладаг айл
цаатан иргэд цаа буга маллаж амьдардаг иргэд
цаатан эмэгтэй цаа малладаг эмэгтэй
цаатны урц цаатан хүмүүсийн амьдардаг сууц, оромж
ортон цаатан цаа буга маллаж хөвч тайгад амьдардаг хүмүүс