ЦААСТАЙ

Цаас байгаа: цаастай чихэр (цаасанд боосон чихэр)