ЦААТ

Цаа бүхий: цаат газар (цаа буга амьдардаг нутаг)