ЦААСЛАХ

Цаастай болгох, юманд цаас наах: ном цааслах (ном цаасаар гадарлах), хана цааслах дэлгэрэнгүй...