ЦААСЛУУЛАХ

Байшин зэрэг юмны туурга, дээвэрт цаас наалгах, цаасаар бүрүүлэх: байшингийн хана цааслуулах дэлгэрэнгүй...