наана цаана болгох
а. Нааш цааш нь хөдөлгөх, тавих; б. Эмхлэн янзлах, хэрэг явдлыг аятайхнаар зохицуулах