наана цаана гэлцэх
/ яриа /
хоорондоо маргалдах, хэрэлдэх