наана цааныг бодохгүй
юмны учир начрыг тунгаахгүй, бодлогогүй байдал