цаана наана

а. Юмны ард урд хоёр тал; б. Хол, ойр