ӨД

Шувууны биед ургасан хоёр талаараа үсэрхэг сэртэнтэй хөндий эвэр гуурс: өдний гуурс (өдний голд дэлгэрэнгүй...

өдний гуурс өдний голд байдаг хөндий эвэрлэг зүйл
шувууны өд шувууны үс
өд хатгах шувууны үс хатган зоох
өдөө шилгээх шувуу үс ноолуураа сэгсрэх
өдөн гөвүүр шувууны өд нийлүүлэн баглаж хийсэн тоос гөвөх хэрэглэл
өдөн дэрвүүр шувууны далавч, өдөөр хийсэн дэвүүр
өдөн малгай өд мэт зөөлөн үсээр хийсэн малгай
өдөн хүрэм өдөөр хийсэн хүрэм
өдөн үүл сэмжин үүл
өдтэй бичиг

маш яаралтай албан бичиг, захидал, шувууны өд нааж илгээсэн бичиг

өд жигүүр шувууны үс ноос болон далавч
өд сөд шувууны үс ноолуур
өд сөд нь гуужих өд сөд нь зулгаран унах
өд өрвөлөг шувууны үс ноос, чандар
өд сөд нь ургаж гүйцэх насанд хүрэх, том болох
өд жигүүр болох хань хамсаатан болох
өднөөс хөнгөн, сумнаас хурдан мал имнэх, хөнгөлөхөд хэлэх үг
өдөн цэцэг ой мод, бут ширэнгэ, голын хөвөө, нуга газар ургана
хүн нэрээ, тогос өдөө нэр төрөө бодох нь чухал гэсэн санаа