ӨДГӨӨ

Одоо, орчин үе, эдүгээ: өдгөө цаг (одоо үе), эрт өдгөө (өнгөрөн одсон болон одоогийн дэлгэрэнгүй...

өдгөө цаг одоо үе
эрт өдгөө өнгөрөн одсон болон одоогийн цаг үе