ӨДЛӨГ I

1. Өд ихтэй: өдлөг амьтан (өд ихтэй амьтан);


2. Өдний хэлбэртэй байгаа нь: өдлөг навчит хуурмаг орхоодой [ургамал] (ой модонд ургадаг олон наст ургамал).

өдлөг амьтан өд ихтэй амьтан
өдлөг навчит хуурмаг орхоодой ой модонд ургадаг олон наст ургамал
Ижил үг:

ӨДЛӨГ II