өдлөг навчит хуурмаг орхоодой
/ ургамал /
ой модонд ургадаг олон наст ургамал