ӨДЛӨХ

1. Өд нь ургах: ангаахай шувуу өдлөх (шувууны өд сөд ургах, нас биед хүрэх) - Өдлөх болоогүй дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж. Нар тойрсон жил;


2. Шувууны өд ноолуурыг зулгаах: тахиа өдлөх (тахиа шувууны өд сөдийг зулгаах), шувуу өдлөх (шувууны үс ноолуурыг дэлгэрэнгүй...
3. Сум зэрэг юманд өд наах - Тас шувууны өдөөр таацуулан өдөлсөн сумтай... Халх ардын тууль., дэлгэрэнгүй...
ангаахай шувуу өдлөх шувууны өд сөд ургах, нас биед хүрэх
тахиа өдлөх тахиа шувууны өд сөдийг зулгаах
шувуу өдлөх шувууны үс ноолуурыг авах
сум өдлөх суманд өд наах
малгай өдлөх малгайндаа өд хатгах