ӨДИЙ II

1. Тоо хэмжээг багцаалан заах төлөөний үг, энэ зэргийн, ийм хэмжээний: өдий зэрэг (энэ зэрэг) - дэлгэрэнгүй...


2. Энэ цаг үе, энэ хэр, эдүгээ: өдий болтол (‎энэ цаг үе хүртэл), өдий хүрэх (эдүгээ болох) - Удам судраараа дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., өдий үед чинь (энэ үед) - Намрын тарган хонинд... задгай хэвтэр өдий үед тун тохиромжтой байдаг бололтой. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., нөгөөдөр өдийд (нөгөөдрийн энэ цаг мөчид) - Өнгөрч байгаа энэ он ноднин өдийд ирээгүй байлаа. Д.Пүрэвдорж. Нар тойрсон зам.

өдий зэрэг энэ зэрэг
өдий чинээ барагцаалж буй зүйлийн хэмжээтэй ойролцоо
өдий чинээ урт харьцуулж буй зүйлтэй ойролцоо хэмжээ бүхий
өдий чинээ сурах энэ зэргийн сурах
өдий чинээ том барагцаалан хэлж, дүрсэлж буй зүйлтэй хэмжээний хувьд ойролцоо
өдий олон ийм олон жил
өдий хол их хол
өдий улс энэ хэрийн улс
өдий хилэнц хийсэн муу үйлийн хэмжээ
өдий төдий ямар нэгэн зүйл тоо хэмжээний хувьд тодорхой бус боловч их олон
өдий болтол энэ цаг үе хүртэл
өдий хүрэх эдүгээ болох
өдий үед чинь энэ үед
нөгөөдөр өдийд нөгөөдрийн энэ цаг мөчид
Ижил үг:

ӨДИЙ I