хүн нэрээ, тогос өдөө
/ зүйр цэцэн үг /
нэр төрөө бодох нь чухал гэсэн санаа