ӨГӨР I

1. Эд юмсын өнгө хувхай, зэвхий саарал: өгөр өнгөтэй даавуу (зэвхий саарал өнгөтэй даавуу);


2. Хүүршиж хэврэгшсэн байдал: өгөр хашаа (уринд шон нь идэгдэн илжирч муудсан хашаа) - Би... энэ өгөр хашаанд үлдэхгүй гэж хүүхэн дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа;

3. Зэвхий царайлсан гутранги байдал: өгөр газар (а. Зэвхий даасан хүйтэн газар; б. [шилжсэн] Муу ёрын газар), өгөр дэлгэрэнгүй... (а. Юмны өнгө хувхайран цайх - Өнөр баян хот нь өгөр даагаад хоцрох шиг... С.Дашдэндэв. Гурван айл; б. Царай зүс муутай, гутранги харагдах);
4. [шилжсэн] Муу муухай зүйлийг жигшин зэвүүцсэн нь: өгөр дайсан (муу дайсан), өгөр толгой (муу хэрэг явдал үйлддэг дэлгэрэнгүй...
өгөр өнгөтэй даавуу зэвхий саарал өнгөтэй даавуу
өгөр хашаа уринд шон нь идэгдэн илжирч муудсан хашаа
өгөр газар а. Зэвхий даасан хүйтэн газар; б. [шилжсэн] Муу ёрын газар
өгөр даах а. Юмны өнгө хувхайран цайх, Өнөр баян хот нь өгөр даагаад хоцрох шиг... С.Дашдэндэв. Гурван айл; б. Царай зүс муутай, гутранги харагдах
өгөр дайсан муу дайсан
өгөр толгой муу хэрэг явдал үйлддэг хүн
өгөр хар өөдгүй этгээд
өгөр санаа муу санаа
өрөөсөн хөл болж өгөр санаа агуулах муу санах гэсэн санаа
Ижил үг:

ӨГӨР II