өрөөсөн хөл болж өгөр санаа агуулах
/ зүйр цэцэн үг /
муу санах гэсэн санаа