ӨГӨР II

Шархны идээ бээр - Тэмээний даарь өгөр олж идье. Гэсэр.

Ижил үг:

ӨГӨР I