ӨГӨРШИЛТ

Өгөрших үйлийн үр дүнг заасан нэр: өгөршилт болох (эд юмсын гандаж хуучрах).