ӨГРҮҮЛЭХ

Гаднын нөлөөгөөр хуучруулан хэврэгшүүлэх: хувцсаа өгрүүлэх (хувцсаа нар салхинд байлгасаар хүүршин дэлгэрэнгүй...