ӨГСӨХ

1. Газрын өндөр тийш явах: өгсөх зам (газрын өндөрлөг тийш чиглэн одсон зам) - Холын холыг чиглэж дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., даваа өгсөх (уул давааны өндөр хэсэг рүү явах) - Даваа өөд өгсөж явсаар... байлаа. Ц.Уламбаяр. Хүний чанар., хөндий өгсөх (газрын өндөрлөг тийшээ явах) - Хануйн хөндийг өгсөөд... Хиагтын баруун нуруун дээр гарч ирэв. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., гудамжаар өгсөх (гудамжны эх тийшээ явах), шатаар өгсөх (шат өөд гарах) - Тэгээд шатаар өгсөөд мэдэлгүй өнгөрсөн зүйлээ... олж мэдэв. Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт., уулын ам өгсөх (уулын ам өөд явуулах), өгсөх дэвших [хоршоо] (ажил амьдрал нь ахин дэгжих), өгсөх өөдлөх [хоршоо] (амьдрал ахуй нь дээшлэх, сайжрах), өгсөх уруудах [хоршоо] (а. Өөд уруу хэрэн явах; б. Дээшээ доошоо болох; в. [шилжсэн] Мандан буурах);


2. Ус болон агаарын урсгал сөрөх - Буданчийн голыг өгсөж уруудаад бужигнаж байсан. Ц.Уламбаяр. Зовлон дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Дуу хөгжмийн хөг ая нарийсах: хоолой нь өгсөх (дуучны хоолой хөгжмөөсөө нарийсан шингэрэх), өгсөх хос дэлгэрэнгүй... [хэл шинжлэл] (хэлэхийн явцад дууны хөвч чангаран тод хүчтэй сонсогдох хос эгшиг, нэг үе бүтээсэн хоёр эгшгийн үе бүтээхэд зонхилох үүрэг бүхий эгшиг нь ардаа байна);

4. [шилжсэн] Хүн, амьтны цусны гүйдэл чээж, толгой тийшээ чиглэх.

өгсөх зам газрын өндөрлөг тийш чиглэн одсон зам
даваа өгсөх уул давааны өндөр хэсэг рүү явах
хөндий өгсөх газрын өндөрлөг тийшээ явах
гудамжаар өгсөх гудамжны эх тийшээ явах
шатаар өгсөх шат өөд гарах
уулын ам өгсөх уулын ам өөд явуулах
өгсөх дэвших ажил амьдрал нь ахин дэгжих
өгсөх өөдлөх амьдрал ахуй нь дээшлэх, сайжрах
өгсөх уруудах а. Өөд уруу хэрэн явах; б. Дээшээ доошоо болох; в. [шилжсэн] Мандан буурах
хоолой нь өгсөх дуучны хоолой хөгжмөөсөө нарийсан шингэрэх
өгсөх хос эгшиг хэлэхийн явцад дууны хөвч чангаран тод хүчтэй сонсогдох хос эгшиг нэг үе бүтээсэн хоёр эгшгийн үе бүтээхэд зонхилох үүрэг бүхий эгшиг нь ардаа байна