ӨГСӨӨХ

1. Хүн, амьтан, юмыг өөд нь явуулах, мацуулах: гүвээ өөд өгсөөх (гүвээ өөд мацуулах) - Хэдэн дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд;


2. Усны урсгал сөрүүлэх: гол өгсөөх (голын усны урсгал сөрүүлэн явуулах);
3. [шилжсэн] Дуу, хоолой, аялгуу зэргийг нарийсгах, шингэн болгох.

гүвээ өөд өгсөөх гүвээ өөд мацуулах
гол өгсөөх голын усны урсгал сөрүүлэн явуулах