өгөр даах
а. Юмны өнгө хувхайран цайх, Өнөр баян хот нь өгөр даагаад хоцрох шиг... С.Дашдэндэв. Гурван айл; б. Царай зүс муутай, гутранги харагдах