ӨВӨЛЖИХ

Өвлийг туулах, өвлийн улирлыг өнгөрөөх - Би хотод өвөлжив. И.Дамбажав. Монгол дэлгэрэнгүй... өвөлжих бууц (өвлийн улиралд буух дулаан хашаа хороо бүхий нөмөр газар), дулаан өвөлжих (өвлийн улирлыг даарахгүйгээр туулах), тавтай өвөлжих (өвлийн бэлтгэл сайтай байснаас тохь тухтай амьдарч өвөл цагийг туулах) - Энэхүү мартагдсан нутагт... нэгэн багийн ардууд өвөлжихөөр шийдвэрлэж... нэгэн хоногийн өмнө иржээ. Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., өвөлжих цөөрөм (өвлийн улиралд загас хадгалахад ашигладаг тогтоол ус).

өвөлжих бууц өвлийн улиралд буух дулаан хашаа хороо бүхий нөмөр газар
дулаан өвөлжих өвлийн улирлыг даарахгүйгээр туулах
тавтай өвөлжих өвлийн бэлтгэл сайтай байснаас тохь тухтай амьдарч өвөл цагийг туулах
өвөлжих цөөрөм өвлийн улиралд загас хадгалахад ашигладаг тогтоол ус