дулаан өвөлжих
өвлийн улирлыг даарахгүйгээр туулах