ӨВ I

1. Эцэг эх, өвөг дээдсийн үр хүүхэд болон ойр дотнын хүмүүстээ үлдээсэн эд хөрөнгө - Эцгээсээ үлдсэн өв дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл суудал., өв залгамжлах (эзэмших эрх бүхий хүн эд хөрөнгийг өмчлөн авах), өв идэх (эд хөрөнгийг нь залгамжлах), өв эзэрхэх (бусдын эд хөрөнгийг өөрийн болгох), өв өмч [хоршоо] (үе улиран уламжлагдсан хөрөнгө), өв хөрөнгө [хоршоо] (уламжлан ирсэн эд зүйл) - Эцгээс уламжилсан өв хөрөнгө бага боловч хайрга чулуу мэрэхээс бусдыг хийж байгаад... тэргүүн баяны нэг болжээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., өв хөрөнгөө булаалдах (эцэг эх, өвгөд дээдсийн үлдээсэн эд хөрөнгийг булаалдах), өв хувь [хоршоо] (эцэг эх, өвөг дээдсийн эд хөрөнгөөс тухайн хүнд ногдох хэсэг) - Ах дүү нарт ногдох өв хувийг тогтоо. Ардын заргын бичиг;


2. Түүх соёлд уламжлан үлдсэн соёл, зан үйлийн холбогдолтой зүйлс; соёлын өв (нийгмийн түүхэн хөгжлийн явцад бүтээгдэн хадгалагдсан дэлгэрэнгүй...
өв залгамжлах эзэмших эрх бүхий хүн эд хөрөнгийг өмчлөн авах
өв идэх эд хөрөнгийг нь залгамжлах
өв эзэрхэх бусдын эд хөрөнгийг өөрийн болгох
өв өмч үе улиран уламжлагдсан хөрөнгө
өв хөрөнгө уламжлан ирсэн эд зүйл
өв хөрөнгөө булаалдах эцэг эх, өвгөд дээдсийн үлдээсэн эд хөрөнгийг булаалдах
өв хувь эцэг эх, өвөг дээдсийн эд хөрөнгөөс тухайн хүнд ногдох хэсэг
соёлын өв нийгмийн түүхэн хөгжлийн явцад бүтээгдэн хадгалагдсан утга зохиол, урлаг, түүх, шинжлэх ухаан зэрэг олон салбарын үнэт зүйлс
өв зохиол а. Зохиогч амьд ахуй цагтаа нийтлүүлж амжаагүй, хожмын хүмүүс нийтлүүлэн хэвлүүлсэн зохиол бүтээл; б. Үр хүүхдэдээ өвлүүлэн үлдээсэн зохиол бүтээл
өв сан үе дамжин уламжлан ирсэн зүйлсийн хуримтлал, хөрөнгө
өв соёл үе улиран хадгалагдсан соёлын зүйл
өв уламжлал а. Тухайн улс орны аж амьдралын өвөрмөц онцлогийг тусган үе дамжсан нийгмийн үзэгдэл болон түүхэн хөгжлийн явцад уламжлагдсан оюун санааны ба эд өглөгийн зүйлс; б. Эцэг, эх өвгөд дээдсийн үлдээсэн зүйл
өв тахилга уламжлалт тахилга
өв тоног дайснаа ялсны баталгаа болгож эд зүйлээс нь хэсэгчлэн авсан нь
Ижил үг:

ӨВ II