өв хөрөнгөө булаалдах
эцэг эх, өвгөд дээдсийн үлдээсэн эд хөрөнгийг булаалдах