ӨВГӨЖӨӨР

1. Өвгөн байрын - Нүүр нь улаан зээрд болсон өвгөжөөр нэгэн хүн сууна. Б.Чойндон. Галбын говьд., өвгөжөөр насны хүн (нэлээд нас ахисан байрын эр);


2. [шилжсэн] Нас залуу боловч өвгөн хүний овортой харагдах байдал: өвгөжөөр харагдах (нас залуу боловч зан ааш, төрх байдлаараа өвгөн дэлгэрэнгүй...
өвгөжөөр насны хүн нэлээд нас ахисан байрын эр
өвгөжөөр харагдах нас залуу боловч зан ааш, төрх байдлаараа өвгөн хүн мэт овортой харагдах