ӨВГӨЛЖИНӨ
/ амьтан /

Толгой хар, оройдоо гэзэг адил урт хар чандартай нэг зүйл бялзуухай.