ӨВГӨРӨХ

Эрэгтэй хүний өтөлж хөгшрөх, өвгөн болох - Зураг дээрээ... төдий л их өвгөрсөн байдалгүй мэт харагддаг дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., өвгөрөх нас (өтлөх цаг үе), өтлөх өвгөрөх [хоршоо] (эр хүний хөгшрөх).

өвгөрөх нас өтлөх цаг үе
өтлөх өвгөрөх эр хүний хөгшрөх