ӨВГӨЖИХ

Эрэгтэй хүн нас ахиж, өвгөн хүний шинж байдалтай болох.