соёлын өв
нийгмийн түүхэн хөгжлийн явцад бүтээгдэн хадгалагдсан утга зохиол, урлаг, түүх, шинжлэх ухаан зэрэг олон салбарын үнэт зүйлс