өв хувь
эцэг эх, өвөг дээдсийн эд хөрөнгөөс тухайн хүнд ногдох хэсэг