өв зохиол
а. Зохиогч амьд ахуй цагтаа нийтлүүлж амжаагүй, хожмын хүмүүс нийтлүүлэн хэвлүүлсэн зохиол бүтээл; б. Үр хүүхдэдээ өвлүүлэн үлдээсэн зохиол бүтээл