ОР VII
/ хуучирсан /

Хавдар, хаван, хий, шар, цус, бэтэг, бэртсэн хорын таван ор буй.

Ижил үг:

ОР I

ОР II

ОР III

ОР IV

ОР V

ОР VI