ОР II

1. Юмны үлдээсэн хэв, ул мөр: хурууны ор (хурууны хээ дардац), ороор орох (ул мөрийг дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үнэний хувь: ор ихтэй (үнэний хувь ихтэй) - Сайн ноён хаан хавь ойрд хөдөө гараагүй тул бараг ортой болов уу гэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., ор үндэс [хоршоо] (үнэн бодит байдлын эзлэх хэмжээ, хувь), олны үг ортой, оройн бургаас очтой [зүйр цэцэн үг] (олон түмэн огт үндэсгүй зүйл ярьдаггүй гэсэн санаа).

хурууны ор хурууны хээ дардац
ороор орох ул мөрийг нь даган мөрдөх
ор гарах ул мөр үлдэх
ор мөр ямар нэгэн зүйлээс үлдсэн ором тэмдэг
дайны ор мөр дайнаас үлдсэн тэмдэг
ор мөргүй шатах ул мөргүй шатан устах
биеийн ор хүүр
ор ихтэй үнэний хувь ихтэй
ор үндэс үнэн бодит байдлын эзлэх хэмжээ, хувь
олны үг ортой, оройн бургаас очтой олон түмэн огт үндэсгүй зүйл ярьдаггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ОР I

ОР III

ОР IV

ОР V

ОР VI

ОР VII