ОР V

Огт, бүр, нэгмөсөн: ор мэдэхгүй (огт мэдэхгүй), ор тас [хоршоо] (бүр, огт) - Энэ дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх., ор тас мэлзэх (ихэд гүтгэн гүрийх), ор сохор байж онигорыгоо муухай гэж голох [зүйр цэцэн үг] (өөрт байхгүй байж бусдад байгаа зүйлийг муу хэлэх гэсэн санаа).

ор мэдэхгүй огт мэдэхгүй
ор тас бүр, огт
ор тас мэлзэх ихэд гүтгэн гүрийх
ор сохор байж, онигорыгоо муухай гэж голох өөрт байхгүй байж бусдад байгаа зүйлийг муу хэлэх гэсэн санаа
Ижил үг:

ОР I

ОР II

ОР III

ОР IV

ОР VI

ОР VII