ОРВОГОНОХ

1. Орвогор зүйлийн орвого орвого хөдлөх: орвогонон аашлах (уруул унжуулан аашлах);


2. [шилжсэн] Ихэмсэг бардам зан авир гаргах: орвогонон дээрэлхэх (сагсуу зан авир гарган дээрэлхэх).

орвогонон аашлах уруул унжуулан аашлах
орвогонон дээрэлхэх сагсуу зан авир гарган дээрэлхэх