ОРВОЙДОН

1. Уруул орвойсон нь;


2. [шилжсэн] Ихэмсэг, дээрэнгүй зан байдал: орвойдон хүн (омгорхог, сагсуу хүн).